Türk Belediyecilik Derneği – Türkiye Belediyeler Birliği

Türk Belediyecilik Derneği, yerel yönetimleri geliştirmek amacıyla kurulan kamuya yararlı dernek.

17 Temmuz 1945’te kuruldu. 4 Şubat 1949 tarihli bakanlar kurulu kararıyla kamuya yararlı dernek statüsü kazandı. Amacı, belediyeciliğin ve şehirciliğin gelişmesini sağlayacak bilimsel incelemeler yapmak ve yaptırmak, ucuz konut yapımını, otelciliği, yurtiçi turizmi özendirmek, uluslararası yerel yönetimler, yerli ve yabancı belediyecilik dernekleri ve kent birlikleri ile ilişki kurmaktır.

Türk Belediyecilik Derneği, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşur. Genel kurul iki yılda bir Ankara’da toplanır. Şubesi bulunmayan derneğin yaklaşık 2 bin üyesi vardır, iller ve Belediyeler Dergisi adlı bir süreli yayını da bulunmaktadır.

Yorum yazın