Türk Bayrağı Anlamı ve Tarihçesi

Türk Bayrağı Anlamı ve Tarihçesi Hakkında Bilgiler

1937 yılına değin Türk bayrağı hiçbir yasa ve tüzüğe bağlı olmadan geleneksel şekilde kullanılıyordu. Ancak, yukarıda sözünü ettiğimiz Türk Bayrağı Kanunu ve daha sonra çıkarılan Türk Bayrağı Nizamnamesiyle bayrağın biçimi ve kullanış şekli belirlenmiştir.
Yasaya ve tüzüğe göre Türk bayrağı al zemin üzerine beyaz renkte ay ve yıldız konarak yerli şaliden yapılır. (Süs için başka maddeler kullanılabilir). Bayrağın boyu, genişliğinin bir buçuk katıdır. Ay ve yıldızı oluşturan dairelerin merkezleri bayrağı genişliğine iki eşit parçaya bölen eksen üzerinde bulunur. Ay, dış ve iç daire adı verilen iki daire çemberinin birbirini kesmesinden oluşur. Ayın dış dairesinin çapı, bayrak genişliğinin yarısına eşittir. Merkezi, uçkurluğun iç kenarından başlayarak yine bayrak genişliğinin yarısına eşit bir uzaklıkta bulunur. Ayın iç dairesinin çapı bayrak genişliğinin 4/10’üne eşittir. Ayın dış ve iç merkezleri arası,genişliğin 0.0625 katıdır. Ayın ağzı uçum tarafına bakar. Yıldız, çapı bayrak genişliğinin 1/4’ine eşit daire çemberi beş eşit parçaya bölünerek ve işaretlenen noktalar birer atlamalı birleştirilerek oluşturulur. Beş ışından oluşan yıldızın uçlarından biri,bayrak ekseni ile ayın iki ucundan geçen sanal doğrunun birbirlerini kestikleri nokta üzerindedir. Bu nokta ile iç dairenin ekseni kestiği nokta arasındaki uzaklık, bayrak genişliğinin 1/3’ine eşittir. Uçkurluk, bayrak genişliğinin 1/30’ine eşit tutulur. Gönderin boyu çekilecek bayrağın genişliğinin en az iki katı olmalıdır.

BAYRAK KULLANIM KURALLARI
Bayrak genellikle sabah saat sekizde çekilir, gün batarken indirilir. Ulusal bayram, resmi tatil ve hafta tatili günlerinde bayram ya da tatilin başladığı saatte çekilir; bayram ya da tatil süresince asılı kaldıktan sonra tatilin biteceği günün akşamı güneş batarken indirilir.
Mağaza, dükkân ve evlerde bayrak yalnız ulusal bayram günlerinde asılabilir. Büyük Millet Meclisi, hükümet konakları, polis ve jandarma karakolları, devlete ait deniz araçları ile diğer gemiler ve motorlu ve motorsuz deniz araçları diğer günlerde de bayrak çekebilir. Liman dışında seyir halinde bulunan gemiler, isterlerse bayraklarını çekili bırakabilirler. Hava araçlarında bayrak çekilmez. Otomobiller sağ ön taraftaki küçük göndere bayrak çekebilirler. 18 tondan aşağı olan mavna, şat ve salapuryalarla, kum ve çöp teknelerine bayrak çekilmez.
Ordu birlikleri, donanma, mülki yönetim merkezleri ve okullarda bayrak törenle çekilir, törenle indirilir, özel yerlerde bayrağı çekecek ya da indirecek olan kimse, çektikten sonra ve indirmeden önce bayrağı selamlar. Bayrak çabuk çekilir, ağır ağır indirilir.
Türk bayrağının örneğini içeren herhangi bir eşya ve madde oturulacak ya da basılacak yere serilemez. Bayraktan örtü, perde gibi şeyler yapılamaz. Bayrak yırtık, sökük, delik, kirli, soluk ve buruşuk durumda kullanılamaz.
Bayrak şehitlerin, ordu mensuplarının, ulusa ve ülkeye büyük hizmetleri geçen kimselerin, ülke adına dışarıda görev yaparken ölenlerin tabutlarına örtülebilir. Devletçe duyurulmak koşulu ile bayrak yas belirtisi olarak gönderin yarısına kadar çekilir. Yarıya çekilirken önce bayrak tepeliğe tam toka edilir, sonra yarıya indirilir.
Cumhurbaşkanı forsu, devlet başkanının bulunduğu binaya, deniz ve kara araçlarına çekilir, özel bayrak ve flamalarla yabancı bandıraların çekilişlerinde Türk bayrağının soluna gelmelerine dikkat edilir.

Yorum yazın