Turan Nedir

Turan Nedir

Turan, Türkçülüğün bir kolunun Türklerin Asya’daki eski yurduna verdiği ad. Türkistan’ın Farsça karşılığı olan Turan, bütün dünya Türklerini tek bir ülkede birleştirmeyi öngören Turancılık(*) akımına adım vermiştir.

Bu akımın çizdiği sınırlara göre Turan ülkesi Hazar Denizinin kuzeydoğusundan Altay Dağlanna uzanan, güneyde İran ve Afganistan’la, kuzeyde Kırgızistan’la çevrili bölgeleri, ayrıca Volga ve Ural ırmaklarının aşağı havzalarını içine alır.

Ünlü İran destanı Şehname’de, destansı hükümdar Feridun’un üç oğlundan Tur’un payına düşen topraklara Turan dendiği ileri sürülür. Turan hükümdarı Efrasiyab (Alp Er Tunga) ile İranlılar arasındaki savaşlar da Şehname’de. uzun uzun anlatılır. Asya’da yaşayan ve Türklerden de geniş bir kapsam içinde dil, gelenek, töre bakımından birbirine yakınlık gösteren topluluk ve kavimler için de genel olarak “Turan ırkı” ya da “Turani” adı kullanılmıştır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın