Trampa Sözleşmesi Nedir

trampa sözleşmesi, bir hak ya da malın başka bir hak ya da malla değiştirilmesine dayanan sözleşme. Hukuki açıdan satım sözleşmesinin ilkel biçimidir. Trampa sözleşmesinde taraflar karşılıklı olarak bir ya da birkaç şeyi öbürüne teslim ve mülkiyeti devir borcu altına girer. Bu durumda bedelin yerini karşılık hak ya da mal alır.
Trampanın konusu taşınır bir mal ise, herhangi bir biçime uymak zorunluluğu yoktur. Mallardan birinin bile taşınmaz olması durumunda sözleşmenin geçerliliği, resmî biçime uygun olarak tapu siciline kayıtla gerçekleşir. Türk hukuku kuralları gereğince satım hükümleri trampada da uygulanır. Böylece taraflardan her biri, vermeyi taahhüt ettiği şeye göre satıcı, kendisine verilmesi taahhüt olunan şeye göre de alıcı niteliğini taşır. Satım sözleşmesinde kullanılan onalım hakkı trampada kullanılamaz. Trampa edilen şeylerde ya da bunların yalnızca birinde maddi ayıplar çıkarsa, taraflar sözleşmeyi bozma, tazminat isteme ya da ayıplı malın misli eşya (sayılabilir, ölçülebilir, tartılabilir) olması durumunda ayıpsız olanıyla değiştirilmesini isteme yoluna gidebilirler.

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın