Traktör Nedir – Traktör Tarihi

traktör, pulluk, tırmık gibi çeşitli tarım aletlerinin ya da bir römorkun çekilmesinde kullanılan, otomobil ya da kamyonunkine benzer bir içten yanmalı motoru bulunan yüksek güçlü, düşük hızlı çekme aracı. Traktörler genel olarak kullanım amacına göre yük traktörü, tarım traktörü; kullanım yerine göre tarla traktörü, çapa traktörü,
bahçe traktörü; hareket organlarına göre paletli (tırtıllı) traktör, tekerlekli traktör (tek akslı ve çift akslı); motor güçlerine göre de düşük, orta ve yüksek güçlü (devirli) traktörler biçiminde sınıflandırılabilir. Bunlar dışında çeşitli bina ve yol yapım çalışmalarında buldozer ve greyder olarak kullanılan traktör türleri de vardır.

Traktör Nedir

İlk traktörler 19. yüzyılın sonlarında çiftliklerde kullanılmaya başlayan ve 1890’larda da pullukların çekilmesinde yararlanılan sabit ya da taşınabilir buhar makinelerinden esinlenilerek geliştirildi. Io-walı (ABD) demirci ustası John Froehlich 1892’de benzin motorlu ilk çiftlik traktörünü yaptı. Ticari amaçlı ilk traktör üretimi ise Iowa’da C. W. Hart ve C. H. Parr tarafından başlatıldı. I. Dünya Savaşı sırasında traktör kullanımı hızla yaygınlaştı. ABD yapımı “Holt traktörü”, savaş sırasında İngilizlerin ve Fransızların geliştirdikleri ilk tanklar için esin kaynağı oldu.

İlk traktörlerdeki kayış ve motor tahrikli kaldırma düzeneklerinin yerini bir süre sonra traktörün kıç bölümüne yerleştirilen transmisyon tahrikli motorlu kaldırma düzenekleri, daha sonra da traktörün hızına bağlı olmaksızın arkaya takılan aletin sabit hızda çalışmasını sağlayan bağımsız ya da kendinden tahrikli kaldırma düzenekleri aldı. Modern traktörlerin çoğunda ayrıca, doğrudan traktörün arkasına ya da bir araba üzerine yerleştirilen ve bir yağ pompası tarafından işletilen hidrolik kaldırma düzenekleri bulunur.

Günümüzde kullanılan traktörler benzin, gazyağı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ya da dizel yakıtlı içten yanmalı motorlarla çalışır. Motorun gücü bir mil aracılığıyla 8 ya da 10 dişliden oluşan bir vites kutusuna, buradan da diferansiyel dişlisi aracılığıyla iki büyük arka tekerleğe iletilir. Bir traktör motorunun gücü 12-120 BG düzeyinde ya da daha fazla olabilir. 1932’de derin dişli havalı kauçuk lastikler geliştirilene değin traktörlerde yeri daha iyi kavramak amacıyla çevresinde çıkıntılar bulunan çelik tekerlekler kullanıldı.

Paletli traktörler, aracın her iki yanma yerleştirilmiş ikişer tekerleğin çevresinde dönen bir çift palet üzerinde ilerler. Yeri daha iyi kavradığından ve yere tekerlekli traktörlere göre daha az basınç uyguladığından bu traktörler, tekerlek kullanımının uygun olmadığı yumuşak ya da çamurlu arazilerde kullanılır. Ana şasi, motor ve transmisyonu içeren ve kaynakla birleştirilmiş çelik bir gövdeden oluşur. Engebeli arazide kullanılan paletli traktörlerin paletleri, sağ ve sol ön uçlar birbirinden bağımsız olarak yükselip alçalacak biçimde düzenlenmiştir. Yüksek çekiş gücünün gerekli olduğu yerlerde dört teker çekişli traktörler kullanılır.

Yorum yazın