Tigem Nedir – Tigem Tarihi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

(TiGEM), 1950-83 arasında devlet üretme çIftlİklerİ genel müdürlüğü, tarım ve tarıma dayalı sanayi kolları için gerekli temel mal ve hizmetleri üretmek amacıyla kurulmuş, özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı kamu iktisadi kuruluşu. Nisan 1983’te Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ile çeşitli hara ve inekhanelerin birleşmesiyle oluşturulmuş, kuruluş yasası Haziran 1984’te, ana statüsü Aralık 1984’te yürürlüğe girmiştir.

TİGEM’in başlıca görevleri arasında, bağlı işletmelerde yetiştirilen damızlık hayvan, tohum, fidan, fide vb ile üretilen spermaları yetiştiricilere aktarmak, bu ürünlerin yurt-içinde dağıtımını sağlamak, işletmelerinin ürünlerinin yanı sıra çiftçilerden alacağı ürünleri de değerlendirmek üzere tesisler kurmak ve kendi ilgi alanında araştırma yapmak sayılabilir. TIGEM ayrıca çiftçilere tarımsal teknoloji ve girdi kullanımında öncülük etmekle görevlidir. Kuruluş, kendi ilgi alanında tesis kurmak amacıyla yurt içinde ve dışında özel ve tüzel firma ve kişilerle işbirliği yapma, ortaklık kurma ya da bu firmalarla lisans ve teknik beceri anlaşmaları yapma, bilgi ve teknoloji satma ve satın alma yetkisine sahiptir.

TİGEM’e bağlı toplam 38 tarım işletmesi 32 ile dağılmıştır. Kuruluşun iştirakleri Güneydoğu Anadolu Zeytinyağı Fabrikası (Gaziantep), GİMA TAŞ ve Ross Feeders Köy-Tür Ana Damızlık Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret AŞ’dir.

Yorum yazın