Teslim Taşı Nedir

teslim taşı, Bektaşilerin kolye gibi boyunlarına astıkları 12 köşeli taş.

Kırşehir’de çıkarılan ve Hacı Bektaş ya da Balım taşı adlı taştan yapılırdı. El ayası büyüklüğündeki taş yukarıdan aşağıya doğru delinir, delikten geçirilen ipliğe aynı taştan yapılan ve habbe denen altı köşeli, iri fındık büyüklüğünde iki taş daha takılırdı. Yukarıdaki habbeden geçen. teslim taşından alttaki habbeye ulaşan renkli yün ya da pamuktan örülmüş ipliğin aşağı ucu yumak biçiminde örülür, alt kısmında her iki ucu yumağa tutturulmuş 12 ip yumağı sallanırdı. Teslim taşı derviş ve muhiblere baba tarafından tekbirlenerek takılırdı.

Bektaşi inançlanna göre düşmanlarının kendisini zehirlediğini anlayan Hacı Bektaş Veli hemen kusarak zehirin etkisinden kurtulmuş, kusmuktan oluşan damarlı taş sonradan teslim taşının yapılmasında kullanılmıştır. Göğüs üzerinde kalp hizasında taşınan teslim taşı Bektaşilerin, şeyhlerine ve 12 köşenin simgelediği On İki İmam’a bağlılıklarını gösterir.

Yorum yazın