Teğmen Nedir Nasıl Olunur

Teğmen Nedir Nasıl Olunur

teğmen, silahlı kuvvetlerde takım düzeyindeki birliklere komuta eden küçük rütbeli subay.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki teğmen rütbesinin öncülü mülazim-i sani idi; Tanzimat’tan (1839) sonra askeri okullan bitirenler bu rütbeyle kıta görevine atanırlardı. Erkân-ı harp (kurmay) sınıflarında okuyanlar ise mülazim devresini okulda geçirirlerdi. OsmanlI donanmasında ise kapudane-i hümayun gemisinin ikinci ve üçüncü süvarilerine “mülazim kaptan” denirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Kara, Deniz ve Hava Harp okullannı bitirenler teğmen rütbesiyle orduya katılırlar. Kara ordusunda teğmenler seçtikleri sınıfa göre sınıf okullarında eğitim ve öğrenim gördükten sonra takım komutanı olarak birliklere atanır ya da aynı düzeyde sorumluluk içeren görevlere getirilirler. Deniz kuvvetlerindeki teğmenler donanmadaki suüstü ve sualtı birliklerinin çeşitli kademelerindeki kadrolarda ilk kıta hizmetlerini yaparlar. Hava kuvvetlerinde ise Hava Harp Okulu’nu bitirdikten sonra çeşitli kurslarda eğitim gören teğmenler, bu kurslardaki başarı derecelerine göre pilot olarak ya da hava yer hizmetlerinin çeşitli dallarında görevlendirilirler.

Muvazzaf teğmenlerin olağan hizmet süresi üç yıldır. Bu süreyi olumlu sicille tamamlayanlar üsteğmen rütbesine yükseltilirler.

Yorum yazın