Tasarımcılık Nedir


Tasarımcılık Nedir

tasarımcılık, felsefede, zihnin dış dünyadaki maddi nesnelerin kendileri yerine, yalnızca imgelerini ya da tasarımlarını algıladığını ileri süren bilgi kuramı. Bu imgeler dış nesnelerin tam karşılığı olmayabileceği için, söz konusu kuram bilginin geçerliliğini tartışmalı kılar. Bazı felsefi çevrelerde bugün de geçerli olan bu öğretinin kökleri 17. yüzyılda Descartes’çılığa, 18. yüzyılda John Locke ve David Hume’un Deneyciliğine ve Immanuel Kant’ın İdealizmine dayanır.

Yorum yazın