Tasarım nedir

Tasarım nedir

tasarım, bir ürün ortaya koymaya yönelik düşünsel ya da maddi çalışmalar süreci. Bunu ürünün gerçekleştirilmesi aşaması izler. Tasarım sözcüğü güzel sanatlarla uygulamalı sanatlarda daha dar anlamda da kullanılır ve asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, maket vb’nin tümüne tasarım denir. Bu iki anlamda da endüstri, mimarlık, sahne, giysi vb tasarımlarından söz edilir.

Bir ürünün tasarımında genel olarak dört öğe göz önünde bulundurulur. Bunlar kullanılan malzeme ya da malzemelerin olanakları, bu malzemelerin amaçlanan işleve uyarlanmasında kullanılan yöntemler, parçaların bütün içinde yan yana geliş biçimi ve ürünün onu izleyecek ya da kullanacak olanlar üzerindeki olası etkisidir.

Yorum yazın