Tarım kredi kooperatifi nedir

Tarım kredi kooperatifi Nedir

tarım kredi kooperatifleri, ortaklarına finansman sağlamak amacıyla kurulmuş tarım kooperatifi. Nisan 1972’de yürürlüğe giren yasayla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nde (TKKMB) toplanmıştır. Yurt çapında tarım kredi kooperatiflerini bir araya getiren 16 bölge birliği vardır.

TKKMB tek tek kooperatifler ve bölge birliklerine finansman kaynağı sağlamak olan temel görevinin yanı sıra mesleki eğitim etkinliklerinde bulunur, ayrıca bölge birliklerinin üretim ve zorunlu tüketim maddeleri ile üretim araçlarının toptan sağlanmasıyla ve ortak ürünlerinin uygun biçimde değerlendirilmesiyle de ilgilenir. Amaçları doğrultusunda her türlü yatırımda ve iştirakte bulunabilir, tahvil çıkarabilir, gerekli tesisleri kurarak ithalat ve ihracat etkinliklerinde bulunabilir. En yetkili organı genel kuruldur.

TKKMB’nin karma yem sanayisi ile hizmetler sektöründe yedişer, gıda ve bitkisel yağ sanayisinde üç, kimyevi gübre sanayisinde iki, tarımsal ilaç, lastik, ambalaj ve tanmsal makine sanayilerinde ise birer iştiraki vardır.

Yorum yazın