Tarım kooperatifi Nedir – Tarım kooperatifleri

Tarım kooperatifi Nedir – Tarım kooperatifleri

tarım kooperatifi, çiftçiler arasında, tarımsal etkinliklerin tamamını ya da bir bölümünü kapsayan ve kaynakların birleştirilmesiyle gerçekleştirilen işbirliği. Tarım kooperatifleri toprak mülkiyetindeki düzenlemeler ve kazancın dağıtımında uygulanan yöntemler bakımından farklılık gösterirler. Genelde Fransa, Norveç, İngiltere, Hollanda ve ABD gibi ülkelerde oluşturulan tarım kooperatiflerinde ortak mülkiyet yalnızca tanm makineleriyle sınırlıdır; toprak üyelerin özel mülkiyetindedir. İşletmelerin çoğunlukla küçük olduğu bölgelerde hasat gibi belirli işlemler kooperatifler aracılığıyla yürütülebilir. ABD de içinde olmak üzere birçok ülkede sulama, elektrik enerjisi sağlama gibi hizmetler kooperatiflerce sunulmaktadır.

Bazı tarım kooperatiflerinde toprak dahil bütün varlıkların mülkiyeti ortaktır; birçok Doğu Avrupa ülkesinde uygulanan bu sistemde gelir her üyenin mal varlığı katkısı ve harcadığı emek oranında paylaştırılır. Aynca bak. kibutz, kolhoz.

Yorum yazın