Tanjant nedir

Tanjant nedir

tanjant, bir köşesindeki açısı A olan bir dik üçgende, A açısının karşısındaki kenarın uzunluğunun bu açıya komşu kenarın uzunluğuna oranı olarak ifade edilen trigonometrik fonksiyon, “tan” ya da “tg” kısaltmasıyla gösterilir.

Düzlemsel bir üçgende tanjantlar yasası, üçgenin iki kenarının uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların toplam ve farklarının tanjantları arasındaki ilişkiyi belirler. Herhangi bir ABC düzlemsel üçgeninde A, B ve C açılarının karşılarındaki kenarlar, sırasıyla a, b ve c ile gösterilirse, tanjantlar yasası şöyle ifade edilir:

Bu eşitlikler, logaritma kullanılarak yapılan hesaplarda özellikle yararlıdır. Ayrıca bak. trigonometri.

Yorum yazın