Tahtırevan Nedir – Tahtırevan ne demek

Tahtırevan Nedir – Tahtırevan ne demek

tahtırevan, yatay sırıklar, üstüne yerleştirilmiş, hamallar ya da hayvanlar tarafından taşınan binek aracı. İlk örnekleri açık ya da kapalı bir yatak ya da kanepe biçimindeydi. Eski Mısır resimlerinde görülen, Persler tarafından kullanılmış olan ve İşaya Kitabı’n-da da sözü edilen tahtırevan büyük olasılıkla, zemin üstünde itilen ya da çekilen kızaklardan uyarlanmıştır. Doğu ülkelerinde de yaygın olan bu araç Eski Roma’da yalnızca imparatoriçeye ve senatörlerin eşlerine ayrılmıştı; plebİerin bunlarla gezmesi yasaktı. 17. ve 18. yüzyıllarda İtalya, Fransa ve İngiltere’deki tahtırevanlar çoğu zaman incelikle işlenmiş oymalarla bezeniyor, içleri pahalı kumaşlarla döşeniyordu. Üstlerine gölgelikler, yanlarına perdeler yapılarak içinde oturanlar güneş ve yağmurdan korunuyor ve dışarıdan görülmemeleri sağlanıyordu. 1634’te İngiltere’de, Sir Sanders Duncombe bu aracı (büyük olasılıkla Napoli’den) ithal ettiği için kraldan. 14 yıl boyunca tek kiralık tahtırevan dağıtıcısı olma iznini aldı. İngiltere’de tahtırevan, o dönemde Londra caddelerini tıkayan atlı arabaların yoğunluğunu hafifletecek bir çare olarak benimsendi. 18. yüzyılda Fransa’ da, alçak bir dingile bağlı iki tekerlek ve yaylarla donatılarak, çekçek gibi insan gücüyle çalışan bir araca dönüştürüldü. Koloni dönemi Amerika’sında tahtırevan, daha çok New York ve Philadelphia’da varlıklı kişilerce kullanıldı. 1789’da Benjamin Franklin’in tahtırevanla gezdiği bilinir. OsmanlIlarda tahtırevan 19. yüzyıldan önce az kullanıldı. Bu yüzyılda yaygınlaştıktan sonra Avrupa’dan getirtildiği gibi, İstanbul’da da çok süslü örnekleri yapıldı. OsmanlIlar tahtırevana sedye adım vermişlerdi. 1866’da, müşterilerle sedyeciler arasındaki tartışmaların önlenmesi için bir Sedyeciler Kararnamesi çıkarıldı, sedyelere numara ve fiyat tarifesi verildi. Abdülaziz’in 1869’da İstanbul’u ziyaret eden Fransız imparatori-çesi Eugénie için görkemli bir sedye yaptırdığı da bilinir.

Yorum yazın