Tahkimat Nedir – Tahkimat Ne demek

Tahkimat Nedir – Tahkimat Ne demek

tahkimat, askerlikte, belli bir yeri (cephe, kışla, askeri tesis, kent vb) düşman saldırılarına karşı güçlendirmek amacıyla geçici ya da kalıcı savunma sistemleri (siper, hendek, duvar, sur vb) kurma sanatı ya da bilimi. Tahkimat ilke ve yöntemlerine göre yapılan savunmaya dönük yapılar da aynı adla anılır.

Tahkimatlar “kalıcı tahkimatlar” ve “sahra tahkimatları” olmak üzere ikiye ayrılır. Kalıcı tahkimatlar, çoğunlukla barış zamanında inşa edilen taş, beton ya da kâgir kaleler ya da sığınaklar gibi yapıları kapsar. Düşmanla çarpışma sırasında ya da çarpışma çıkma olasılığı çok yüksekken yapılan sahra tahkimatları ise geçici olarak kurulur ve genellikle bir kez kullanılır. Askeri personel için yapılmış siperler, silah mevzileri, silahların daha kolay ateş açması için düzenlenmiş alanlar ve mayın, dikenli tel, devrilmiş ağaç, kaya ve başka engeller yerleştirilmiş alanlar, sahra tahkimatına örnek gösterilebilir. Günümüzde sahra tahkimatları uygun biçimde kamufle edilir ve düşmanın yaklaşmasını önlemek amacıyla silahla donatılır.

Tahkimatlar, silah ve personelden en verimli biçimde yararlanmak ve düşman birliklerinin kendi kaynaklarını etkili biçimde kullanmasını önlemek amacıyla kurulur. Savunmada olan birlikler, tahkimatın arkasına sığınarak düşman birliklerinin ilerlemesini geciktirmeye ya da hareket gücünü en aza indirmeye çalışır.

Kentlerin ve ticaret merkezlerinin yüksek surlarla savunulması, can ve mal güvenliği bakımından yüzyıllar boyunca başvurulan bir yöntemdir, istila hatlarında yer alan stratejik noktalara ve düşman birliklerinin denizden saldırabileceği kıyılara da kalıcı tahkimatlar kurulmuş, bunlar bazen kara savunmasıyla birleştirilmiştir. Sahra tahkimatları ise Eski Yurıan ve Roma dönemlerinden beri kullanılmaktadır. Ayrıca Eski Mısır, Yunan ve Roma kentlerinde savunma amacıyla hisarlar yapılmıştır.

Tarihte düşman birliklerinin yakın mesafelere gelmesini önlemek amacıyla çeşitli engellerden de yararlanılmıştır. Romalılar cumhuriyet döneminde koruyucu surlar ve kuru hendekler, sonraki dönemlerde ise uçlarında sivri demir çubuklar bulunan, toprağa gömülü ağaç kütükleri, ayrıca suyla dolu hendekler gibi engeller kullandılar. Ama engeller öteki savunma önlemleriyle desteklenmedikçe tek başlarına pek işe yaramıyordu. Örneğin II. Dünya Savaşı sırasında Almanların batı cephesindeki beton “ejderha dişleri”, yakında savunma topları ve birlikleri olmadığından işe yaramamıştı.

Eski çağlarda tahkimatlar en güçlü düşman saldırılarını aylarca, hatta yıllarca dur-durabiliyordu. Barutun toplarda kullanılmaya başlamasına değin ortaçağ şatoları neredeyse ele geçirilemez nitelikteydi. I. Dünya Savaşı’nda tahkimatlar top ateşine bile belli süre dayanabilecek biçimde yapılıyordu. Ama II. Dünya Savaşı sırasında geliştirilen birleşik saldırı yöntemleri en güçlü kalıcı tahkimatları bile kolayca aşılabilir bir duruma getirdi. Düşman saldırılarını belirli yönlere kaydırarak savunmayı bir ölçüde rahatlatan sahra tahkimatları ise hiçbir zaman düşman saldırılarına uzun süre dayanamadılar.

Yorum yazın