Taharet Nedir – Taharet nasıl yapılır

Taharet Nedir – Taharet nasıl yapılır

taharet (Arapçada “temizlik”), İslamda necaset denen maddi pisliklerle, hades denen hükmi pisliklerden temizlenme. Taharetin belli başlı iki bölümü vardır. Birinci bölümü “hadesten taharet”, ikinci bölümü “necasetten taharet’ tir. Abdestsizlik, cünüplük, kadınlar için hayız, nifas ve istihaze durumları hükmi pislik sayılan hadesi oluşturur. Abdestsizlik durumundan kurtulmak abdest almakla (küçük temizlik), cünüplük. hayız, nifas ve istihaze durumlarından kurtulmak boy abdesti (gusül, büyük temizlik) almakla sağlanır. Su bulunamaması durumunda hadesten taharet için teyemmüm uygulanır. Hades kişilerin davranışlarına bazı kısıtlamalar getirir ve bu nedenle taharet Müslümanlar için zorunlu (farz, vacib) temizlenme edimidir.

Mutasavvıflar maddi temizlikle birlikte manevi temizlik üzerinde de önemle dururlar. Buna göre temizliğin, bedenin cisimsel temizliği, organların kötü edimlerden temizliği, kalbin kötü duygulardan arınması, ruhun Tanrı dışındaki nesnelerden arınması olmak üzere dört derecesi vardır.

Yorum yazın