Tagmemik nedir

tagmemik, 1950’lerde ABD’li dilbilimci Kenneth L. Pike’ın geliştirdiği, daha önce yazıya geçmemiş birçok dile uygulanan dilbilimsel çözümleme yöntemi. Dilbilgisi çözümlemelerinde kullanılan öbür yöntemlerden farkı, dilin temel birimlerini (tag-mem) bileşik öğeler olarak ele almasıdır; buna göre tagmem bir “boşluk” ya da “işlev” ile bu “boşluğu dolduran” ya da işlevi yerine getiren “sınıftan oluşur. Örneğin özne işlevi gören bir ad sözdizimsel çözümleme düzeyinde ele alındığında, burada özne işlev, ad ise bu işlevi yerine getiren, yani tümcenin yapısındaki boşluğu dolduran sınıftır.

Yorum yazın