Tabut Nedir

Tabut Nedir

tabut, içine ölünün konup gömüldüğü sandık. Eski Yunanlılar ve Romalılar ölülerini gömerler ya da yakarlardı. Yunanlıların tabutları küp biçiminde, üç ya da altı köşeli olur, ceset tabuta oturur biçimde yerleştirilirdi. Bu tabutlar genellikle kilden yapılarak pişirilirdi. Kil bazen de doğrudan cesedin üstüne kaplanırdı. Hıristiyanlık döneminde taş tabutlar kullanılmaya başladı. Zengin Romalılar tabutlarını, Anadolu’da Assos’ tan getirtilen ve cesedi “yediği’ ne inanılan bir tür kireçtaşından yaptırırlardı.

Keldaniler tabut olarak üstü açık kilden küpler kullandılar. Ağızlarının darlığına bakılırsa, bunların da kilin cesedin üstüne sıvanmasıyla oluşturulup sonra fırınlandığı düşünülebilir. Lahit adı verilen Eski Mısır tabutları bilinen en büyük taş tabutlardı. Bu tabutların iyice cilalanmış dış yüzlerinde genellikle ölünün öyküsünü anlatan hiyeroglifle yazılmış metinler bulunurdu. Mısırlılar bedenin biçiminde, sert ağaçtan yapılmış mumya tabutları da kullanmışlardı; bunların üstünde de hiyeroglifler olurdu.

Ortadan ikiye kesilmiş bir ağaç gövdesi oyularak yapılan ilkel tabutlar bazı yörelerde yerli halk tarafından bugün de kullanılır. Ortaçağda Avrupa’da taş tabut yaptırmaya gücü yetmeyenler de buna benzer tabutlar kullanmışlardı. Daha yoksul olanlarsa yalnızca bir kefene sarılarak ya da saman ve çiçeklerle örtülerek tabutsuz gömülürdü. Ortaçağda Avrupa’da Mısırlıların mumya tabutlarına benzeyen kurşun tabutlar da vardı. İngiltere’de ve İskoçya’da, her sınıftan insanın tabutla gömülmesinin yaygınlaştığı 17. yüzyılda demir tabutlar kullanıldı.

Amerika’da bazı Yerli kabilelerinde tabutlar tahtadan kabaca yontularak yapılırdı. Bazı kabileler ölülerini iki kaplumbağa kabuğu arasına koyup gömerlerdi; bazı kabilelerse tahta tabutlara ya da sepetlere koyarak ya da yalnızca bir battaniyeye sararak, ağaçlara ya da kendi kurdukları yüksekçe iskelelere asarlardı. Gene bu tür iskelelere astıkları kanoları tabut olarak kullanan kabileler de vardı. Bazı kabilelerde ölü bir kanoya ya da hasır bir sepete yerleştirilip ırmağa ya da göle bırakılırdı. Avustralya Yerlileri genellikle ağaç kabuklarından tabut yaparlar, bazı kabilelerse ölülerini koymak için hasır sepetler kullanırlardı.

Yorum yazın