Tabur Nedir – Kaç kişiden Oluşur

Tabur Nedir – Kaç kişiden Oluşur

tabur, silahlı kuvvetlerde, bir yarbay ya da binbaşı tarafından komuta edilen, bölükten)*) büyük, alaydan(*) küçük taktik birlik. Ordu içinde piyade taburu, topçu taburu, tank taburu gibi tabur sınıfları bulunur. Taburdaki asker sayısı ve tabur komutanının rütbesi ülkeden ülkeye değişir. Hava kuvvetlerinde tabura eşdeğer birlikler genellikle filo olarak adlandırılır.

20. yüzyıl başlarında ABD Kara Kuvvetle-ri’ndeki taburlar 500-1.000 kişiden oluşuyor ve bir yarbay tarafından yönetiliyordu. Daha sonraları bir karargâh bölüğü, bir tüfek bölüğü ve bir ağır silah bölüğünü kapsayacak biçimde düzenlenen piyade taburları, II. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı sırasında genellikle hava indirme ve amfibi saldırı gibi özel operasyonlarda muharebe timinin çekirdeği olarak kullanıldı. Bu timler top. tank gibi silahlar, mühendisler ve öteki özel öğelerle güçlendirilmişti. 1957’de tabur ve alayların yerini “çarpışma grupları” aldıysa da, 1961’deki düzenleme sonunda asker sayısı 800-900 arasında değişen, taktik açıdan kendine yeterli birliklerle yeniden tabur örgütlenmesine dönüldü. SSCB Kara Kuvvetleri’nde bir piyade taburu, her birinde 78 kişinin yer aldığı üç piyade bölüğü ile makineli tüfek, top, havan ve hizmet birimlerinde görevli toplam 370 kişiden oluşur.

Türkiye’de askeri birliklerin tabur olarak düzenlenmesine. Yeniçeri Ocağı’nın yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammedi-ye’yle (1826) başlandı. Kuruluşundan iki yıl sonra yapısında köklü değişikliklere gidilen Asakir-i Mansure-i Muhammediye’de “tertip”, “kol” ve “saf” olarak anılan birliklerin yerini “alay”, “tabur” ve “bölük” aldı. Nizamiye Ordusu’nun kuruluşunu (1841) izleyen uzun bir deneme sürecinden sonra, birliklerin örgütlenmesinde bugünküne benzer bir düzenlemeye gidildi (1869). Bu orduda miralay (albay) komutasındaki piyade alayları üçer taburdan, birer binbaşının komuta ettiği her tabur da üç ya da dört bölükten oluşuyordu. Topçu birliklerinde ise tabur, üç-dört bataryayı kapsardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde alayla bölük arasındaki taktik birliklere günümüzde de tabur denmektedir.

Yorum yazın