Tabula Rasa Nedir

Tabula Rasa Nedir

tabula rasa (Latincede “boş levha”), deneyci bilgi kuramı ile psikolojide, duyuların dış nesnelere tepki göstermesi sonucunda idea’ların ortaya çıkmasından önce zihnin durumu.

Aristoteles Peripsykhe’de (Ruh Üzerine), zihni boş bir yazı taşına benzetiyordu. Daha sonra Stoacılar ve Gezimci okula bağlı filozoflar da zihnin bütünüyle boş olduğu bir başlangıç durumunu varsaydılar. Ama bu düşünürler, idea’lar oluşmadan önce gizil ya da edimsiz olmakla birlikte, duyulardan gelen idea’axa düşünsel bir süreçle karşılık vererek onları bilgiye dönüştüren zihinsel ya da ruhsal yetileri vurguluyordu. Ortaçağda Albertus Magnus da zihnin benzer bir durumundan söz etti. 17. yüzyılın sonlarında John Locke’un An Essay Concerning Human Understanding (1690; İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme) adlı yapıtıyla terim felsefe tarihindeki anlamını kazandı. Locke başlangıçta boş bir kâğıt olan zihnin, duyuların dış dünyadan edindiği idea larla yavaş yavaş dolduğunu ileri sürdü. Locke’tan sonra terim başka birçok deneyci filozof tarafından da kullanıldı.

Yorum yazın