Tabirname Nedir

Tabirname Nedir

tabirname, rüya yorumları içeren kitap. Rüya yorumuna eski çağlardan beri hem Doğu’da, hem de Batı’da büyük önem verilmiştir. Bu nedenle de tabirname yazma geleneği önem kazanmış, düşte görülenlerle yaşamda olup biten ya da olacağı düşünülenler arasında bağlantı kuran tabirnameler özel bir çalışma alanı durumuna gelmiştir.

Bu alanda yazılmış ünlü yapıtlar arasında Tabirname:i Yenabi (1848), yazarları bilinmeyen ve İstanbul’da 1858, 1862 tarihlerinde basılmış Tabirname’ler ile Tabirname-i Muhyiddin-i Arabi (1854, 1913) sayılabilir. Batıldaki örneklerin en ünlülerinden biri ise, İS y. 2. yüzyılda yaşamış Yunanlı kâhin Artemidoros Daldianos’un Oneirokritika (Rüya Yorumları) adlı yapıtıdır.

Yorum yazın