Taban Düzeyi Nedir

Taban Düzeyi Nedir

taban düzeyi, hidroloji ve jeomorfolojide, bir akarsuyun artık daha fazla aşındırama-yacağı yüzey sınırı. Akmakta olan bir ırmak, durgun bir su kütlesine girdiğinde hız kaybeder ve böylece aşındırma gücünü tüketir; bu nedenle ırmakların taban düzeyi, yaklaşık olarak durgun su kütlesinin yüzeyi ile aynıdır. Eğer ırmak bir denize boşalıyorsa taban düzeyi deniz düzeyidir; buna nihai taban düzeyi denir. Eğer ırmak bir göle boşalıyorsa göl düzeyi, akarsuyun bu yüksekliğin üstündeki bütün kesimleri için geçici taban düzeyi olarak kabul edilir. Bütün kara parçaları nihai taban düzeyine kadar aşınma eğilimindedir, ama yerkabu-ğundaki yükselme hareketleri ve deniz düzeyinde ortaya çıkan değişmeler, birkaç ender örnek dışında bunun gerçekleşmesini engeller.

Yorum yazın