Taat Nedir

Taat Nedir

taat, İslamda Tanrı buyruklarına uyma.

Kuran’a göre insanlar ve cinler seçme özgürlüğüne sahiptir. Bu nedenle bunlar ya taat ya da isyan içindedir. Taatı seçme, zorunlu olarak Tanrı’yı tüm nitelikleriyle bilmeyi, ona inanmayı, hiçbir varlığı ona ortak etmemeyi ve yaşamını onun buyrukları doğrultusunda düzenlemeyi gerektirir. Bu nedenle taat yalnız Tanrı için söz konusu edilebilir. Kuran’da Tanrı’nın yanı sıra Hz. Muhammed’e ve ulü’l-emre (yöneticiler) itaat da öngörülür.

Fıkıh bilginleri taat kavramına daha sınırlı bir anlam yüklerler. Onlara göre taat, yapılması ile sevap kazanılan edimleri dile getirir. Bu anlamda taat ibadetlerle iyi iş ve davranışları (amel-i salih) karşılar. Mutasavvıflar ise taatı Tanrı’ya gönülden bağlanma biçiminde tanımlayarak çeşitli derecelerinden söz etmişlerdir.

Yorum yazın