Syrianos

Syrianos

yunan filozofu (İskenderiye 380’e doğr. – Atina 438’e doğr.). Atina’da yeni-eflatun’cu Plutarkhos’un derslerini izledi, 431’de hocasının yerine Atina okulunun başına geçti, öğrencileri arasında Proklos’un da bulunduğu Syrianos’a göre, töz’ün (cevher) beş derecesi vardır: her şeyin üstünde ve ötesinde olan töz; anlaşılır veya tanrısal âlem; biri tanrılara benzeyen, öteki maddeye gömülü iki türü ile ruh ve son olarak, madde, yani, cisimsel tözler. Syrianos’tan, Aristoteles metafiziğini tenkit ederek yorumlayan bir eser ile retorikçi Hermogenes’in iki inceleme eserini yorumlayan bir kitap kalmıştır.

Yorum yazın