Süvari Mızrağı Nedir

Süvari Mızrağı Nedir

süvari mızrağı, süvariler tarafından kullanılan mızrak türü. Geçmişi Asurlular ve Eski Mısırlılara değin uzanan ve Eski Yunanlılar ile Romalılar tarafından da yaygın biçimde kullanılan süvari mızrağı, ucunda sivri bir metal parçası bulunan uzun bir sırık biçimindeydi.

İS 6. yüzyılda üzenginin bulunmasıyla birlikte süvari mızrağı daha etkin bir silah haline geldi. Ortaçağda şövalyeler mızrak dövüşlerinde bu silahı kullandılar. Ateşli silahların ortaya çıkması süvari mızraklarının önemini yitirmesine neden oldu. Ama çok ucuz bir silah olması ve cephaneye gereksinim duymaması nedeniyle 19. yüzyılın sonlarına değin bazı süvari birliklerince kullanıldı.

Osmanlılarda “kargı” olarak da adlandırılan ve daha çok süvarilerce kullanılan mızrak Türklerin Anadolu’ya gelmeden önce de kullandıkları bir silahtı. Osmanlı sınır süvarilerinin “kostanic” adı verilen bir mızrak kullandıkları bilinmektedir. Kapıkulu süvarilerinin kullandığı mızrakta, temrene yakın bir yere flamaya benzer ufak bir bayrak takılırdı. 16. yüzyıl sonlarından sonra mızrak yalnızca askeri şenliklerde kullanılan bir silah oldu ve maiyyet alaylarındaki Mızraklı Süvari Alayı’nda Osmanlı Devleti’ nin sonlarına değin kullanıldı.

Yorum yazın