Sütkardeş Nedir

Sütkardeş Nedir

sütkardeş, İslam inancına göre, aynı kadın tarafından emzirildikleri için kardeş sayılan ve birbirleriyle evlenmeleri yasaklanan kişiler. Ayrıca, sütkardeşlerden her biri, öbürünün evlenmesi yasak olan kişilerle de evlenemez. Bu yasak Arap toplumunda İslam öncesi dönemde de geçerliydi. Mekke’deki Araplar sağlıklı Bedevi kadınların emzirdiği çocukların daha sağlıklı olacağına inandıklarından, çocuklarını emzirmek üzere Bedevi sütanneler kiralarlardı. Bu gelenek bugün de uygulanmaktadır. Hz. Mu-hammed’in de Halime bin Abi Duayb adlı bir kadın tarafından emzirildiği söylenir.

Kişilerin sütkardeş olduklarını kanıtlamak için bir kişinin tanıklığı yeterlidir. İslam hukukçuları sütkardeşliği için gerekli asgari emzirme süresi konusunda anlaşamamakta-dır. Bazı hukukçular aynı sütanneden bir kez süt emmenin bile evlenmeyi haram kıldığını ileri sürerler. Buna karşılık en az yedi kez süt emmek gerektiğini savunan hukukçular da vardır. Bazı hukukçular ise ancak uzun süre aynı kadının sütüyle beslenen çocukların kardeş sayılabileceği görüşündedir.

Sütkardeşliği Anadolu’da da önem verilen ve sıkı kurallara bağlanan bir akrabalık kurumudur. Çeşitli nedenlerle bir kadının sütünü emen çocuk, o kadının öz çocuklarıyla sütkardeş olur. Gelenek Türkler arasında, İslam dinini kabul ettikten sonra yayılmıştır. Kirvelikte olduğu gibi, sütkardeşler ya da onların çocukları arasında, evlenme söz konusu edilemez. Gerek sütanneler, gerekse sütkardeşler gerçek anne ya da gerçek kardeş gibi kabul edilirler ve birbirlerine o gözle bakarlar.

Yorum yazın