Sütçü İmam Olayı

Sütçü İmam Olayı, Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) sonrasında, Maraş’ın Fran-sızlar tarafından işgal edilmesine gösterilen ilk silahlı tepki.

Maraş 30 Ekim 1919’da Fransız birliklerince işgal edildikten sonra Ermeni ayrılıkçıların kent halkına yönelik saldırılan da yoğunlaştı. Silahlı Ermeniler halkı kışkırtmaya, karşı koyanları dövmeye başladı. 31 Ekim günü birkaç Fransız askerini Uzun-oluk mahallesinin çarşısında gezdiren Ermeniler, hamamdan çıkan bir kadının peçesini yırttılar. Olaya müdahale etmek isteyenlere ateş açıp iki kişiyi yaraladılar. Tam o sırada, Uzunoluk Camisi imamı Sütçü İmam, hamamın karşısındaki dükkânından silahıyla çıkarak çevreye ateş açan Ermenilerden birini öldürdü ve kargaşadan yararlanarak kaçmayı başardı.

Olay Fransız işgalcilerin ve ayrılıkçı Erme-nilerin kent halkı üzerindeki baskılarının yoğunlaşmasına yol açmakla birlikte, Maraş halkının işgale karşı direnişinin de simgesi oldu.

Yorum yazın