Susuz Han

Susuz Han, Isparta ile Antalya arasında, Burdur yakınlarındaki Susuz köyünde kervansaray. Yazıtı yoktur, Anadolu Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 13. yüzyılın ilk yarısında yaptırıldığı sanılır. Kare planlı, payanda kuleleriyle çevrili, kütlesel görünümlü bir yapıdır. Batı duvarının iki ucundaki izlerden, önüne açık avlulu bir bölümün yapılmasına başlanmışken yarım kaldığı anlaşılmaktadır. Kapalı bölüme açılan taçkapı da bu batı duvarının ortasın-dadır. Yapı, orta aks boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan bir orta nefle, bunun iki yanındaki enlemesine beşer yan neften oluşur. Neflerin hepsi sivri tonozlarla örtülüdür. Orta nefin tonozu daha yüksek tutulmuş ve tam ortasına sekizgen bir kasnak üstünde yükselen bir kubbe getirilmiştir. Bugün gerek kubbe, gerekse üstünü örten sekizgen piramit biçimindeki külah yıkıktır.

Yorum yazın