Susama nedir

SUSAMA i. (susamak’tan susa-ma). Susamak işi; içme ihtiyacı ve bu ihtiyacın meydana getirdiği duyum.

— ANSİKL. Fizyol. Susama, ağız ve yutak boşluklarının kuruluğuna ve dolayısıy-le tükürük salgısının azalmasına bağlı genel bir duyumdur; kandaki ve dokulardaki su miktarının azaldığına, yani organizmanın suya ihtiyacı olduğuna işarettir.

Susama, açlıktan ve uykudan daha vaz geçilmez bir ihtiyaçtır, çünkü organlarda organik koloitlerin ıslanmasına, dışarı atılacak artıkların erimesine yeterli miktarda su bulunmadan vücutta hiç bir görev, hiç bir metabolizma meydana gelemez. Organizmadaki suyun azalmasına yol açan bütün sebepler susamaya sebep olur. Bu sebeplerin bir kısmı fizyolojik, bir kısmı istisnaî veya marazîdir. Fizyolojik olanlar arasında sidik çıkarma, terleme ve akciğerlerden su buharmın atılması başta gelir. Diğer sebepler arasında da şunlar sayılabilir: bol ter boşalmasına sebep olan fazla sıcaklık, şiddetli kas çalışması, ateş, müshil kullanma, ishaller, kusmalar, teobromin ve sidik söktürcüler gibi bazı ilâçlar ve nihayet diyabet gibi hastalıklar. (L) SUSAMAK geçz. f. (esk. türk. suvsamak’-tan). Susuzluk duymak, su istemek: Fakat değnekten atım nerde / Kardeşim su versin ona, susamış (F. H. Dağlarca). Derinden gelen bir su çağıltısına koşan susamış geyikler gibi (A. H. Tanpmar). || Mec. Çok. arzu etmek, ihtiyaç duymak: Bunların bilgiye susamış ruhlarını doyurmak için… (Ş.

S. Aydemir).

— ÇEŞ. DEY. Kana susamak. Bk. KAN. || Kanına susamak. Bk. KAN. (M)

Yorum yazın