Sürekli takvim nedir

Sürekli takvim nedir

sürekli takvim, çok geniş bir zaman aralığındaki herhangi bir tarihin haftanın hangi gününe isabet ettiğini belirlemeyi olanaklı kılan tarihleme sistemi. Bu tür takvimlerin ilk benzerleri Yahudilerin dini takvimi ile Jülyen takvimdi; daha sonraları önerilen başka takvimler de bu özelliği taşıyordu. Örneğin 19. yüzyıl Fransız düşünürü Auguste Comte, her biri 28 günlük 13 aydan oluşan bir takvim önermişti; bu takvimde her yıl 28 Aralık ile 1 Öcak arasına ek bir gün (Yıl Günü) ile periyodik bir artıkyıl günü eklenmişti. Daha yakın dönemlerde de, 30 ve 31 günlük 12 aydan oluşan ve her yıl için bir “yıl sonu” günü ile periyodik bir artıkyıl günü içeren Dünya Takvimi geliştirildi.

190. sayfadaki tobloda verilen sürekli takvimde, Gregoryen ya da Jülyen takvimlerdeki herhangi bir günü bulmak için, önce üstteki tablodan o yılın ilgili Dominiken harfi (yani yılların aynı günlerinin haftanın aynı günlerine rastladığı 28 yıllık dönemleri belirten harf) bulunur. Artıkyıllar çift harflidir; bu harflerden birincisi ocak ve şubat, İkincisi ise öbür aylar için uygulanabilir. Daha sonra alttaki tablodan, aranan gün hangi aydaysa o ayın karşısındaki sıradan aynı Dominiken harf bulunur. Sonra, en alt sütundan aranan tarihin karşılığı olan gün bulunur. Örneğin Jülyen takvimde 13 Nisan 829 tarihi salı gününe rastlar.

Yorum yazın