Sürekli Hakemlik Divanı Nedir

Sürekli Hakemlik Divanı Nedir

Sürekli Hakemlik Divanı, uluslararası anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözmek amacıyla 29 Ekim 1899’da Lahey’de imzalanan sözleşme uyarınca kurulan uluslararası yargı yeri. Mahkemenin “sürekli” bir organ olarak adlandırılmasının nedeni, imzacı devletlerce seçilen kişilerden oluşan bir hakem listesine dayanmasıdır. Bu devletler arasında bir uyuşmazlık çıktığında, taraflardan her biri listede yer alan kişilerden ikisini hakem olarak belirler. Böylece oluşan yargı kurulu başkanlık görevi için bir üst hakem seçer. Yargı kurulunun üyeleri uluslararası hukuk alanında ün kazanmış bilginlerdir. Kurulun görüşmeler sonunda çoğunlukla vereceği karar, gerekçeli olarak kaleme alınarak uyuşmazlığın tarafı olan devletlere bildirilir.

Yorum yazın