Sure nedir

SURE i. (ar. süre). Esk. Kur’an’ın yüz on dört bölümünün her biri: Ömer, yazı okumak bilirdi; Tâhâ suresini okumağa başladı (Cevdet Paşa). Fakat onların da hiç biri namaz surelerini yanlışsız okuyamadı (Ş.S. Aydemir).

— ANSİKL. Din. önceleri Kur’an’ın indirilen her bölümüne sure deniyordu. Sonraları, değişik adlar altında toplanan ayetler topluluğuna sure adı verildi. Kur’an’da bulunan 114 sureden her birinin ayrı bir adı vardır. Bazı surelerin birden fazla adı olur. Bazen de iki veya ikiden fazla sureye ortak bir ad verilmiştir (Bakara ve Âl-i İmran surelerine Ez Zahravan, Felâk ve Nâş surelerine de Muavvizetan denmesi gibi). Surelerin içinde geçen ayetlerin sayısı eşit değildir. En uzun sure 286 ayetli Bakara suresi, en kısa sureler de üçer ayetli Nasr, Asr ve Kevser sureleridir. Sureler indirildikleri yere göre de sınıflandırılır. Mekke’de indirilen surelere mekkî, Medine’de indirilen surelere de medenî denilir. Mekke ve Medine’nin dışında indirilen sureler seferî sayılır. Başka bir görüşe göre Hicretten sonra indirilen sureler «medenimdir.

Yorum yazın