Sürastarya Nedir

Sürastarya Nedir

sürastarya, deniz taşımacılığında, yüklemenin belirli bir süre (starya süresi) içinde bitirilmemesi olasılığı göz önüne alınarak, geminin fazladan beklemesi için taraflarca kararlaştırılan ek süre. Sürastaryanın kararlaştırılması sözleşmeyle ya da örtük biçimde olabilir. Süre belirli değilse, sürastarya yükleme süresinin yarısı kadardır. Yükleme süresi de sözleşmede belirtilmemişse, sürastarya süresi taşıyanın taşıtana ya da yüklete-ne yapacağı duyuruyla başlar. Sürastarya süresi bu duyuruda yükleme süresinin sonu olarak bildirilen günü izleyen gün işlemeye başlar. İhbarda yükleme süresi keyfi olarak sona erdirilemez. Taşıyanın gemisini sürastarya süresince yükleme ya da boşaltmaya hazır durumda bekletmesi karşılığında sürastarya ücreti ödenir. Sürastarya borçlusu yüklemede taşıtan, boşaltmada ise gönderilendir. Sürastarya ücreti genellikle sözleşmeyle, sözleşmede açıklık olmayan durumlarda ise hakkaniyet ölçülerine göre saptanır.

Yorum yazın