süpürge otu nedir

süpürge otu nedir

süpürgeotu (Calluna vulgaris), fundagiller (Ericaceae) familyasından, yaz kış yeşil kalabilen alçak boylu çalı. Avrupa’nın batı kesimleri ile Asya, Kuzey Amerika ve Grönland’da yaygındır. Özellikle Avrupa’ nın kuzey ve batısındaki verimsiz alanların egemen bitki türüdür. Türkiye’de de

Trakya ve Kuzey Anadolu Bölgesi’ndeki dağlık alanlarda yetişir. Fundalara çok benzeyen bu tür, taçyaprakları örten iri çanak-yapraklarıyla ayırt edilir; çünkü funda türlerinde taçyapraklar çanakyapraklardan daha büyüktür.

Gölgelik yerlerde 1 m’ye kadar boylanabi-len süpürgeotu kurak yamaçlarda yerden en çok 20-30 cm yükseğe kadar uzar. Mor renkli gövdeleri sık yapraklarla donanmıştır. Dallara karşılıklı dizilen küçük yapraklarının dip bölümlerinde “kulakçık” denen iki çıkıntı bulunur. Sonbaharda pembe renkli, çansı çiçekler açar.

Süpürgeotu çeşitli amaçlar için kullanılan ekonomik bir bitkidir. Örneğin gövde ve dallarından süpürge ve fırça, ince uzun, esnek sürgünlerinden ise sepet yapılır. Yerel olarak bazen kulübe yapımında, özellikle de çatıların kaplanmasında kullanılır. Çiçekli ve yapraklı taze dallardan halk arasında idrar söktürücü, dezenfektan ve ishal kesici olarak yararlanılır. Ayrıca, taze sürgünleri ve tohumları başta kuşlar olmak üzere orman hayvanları için iyi bir besin kaynağı oluşturur.

Yorum yazın