Süpermarket Nedir

Süpermarket Nedir

süpermarket, değişik mal türlerinin (bakkaliye, sebze ve meyve, et, un ve süt ürünleri, temizlik malzemeleri, ev eşyaları vb) müşterilere açık olarak sunulduğu büyük perakende satış mağazası. ABD’de 1930’larda yaygınlık kazanan ilk süpermarketler genellikle uzak yörelerdeki sanayi yapılarının mağazaya dönüştürülmesiyle ortaya çıktı. Özel reyonları bulunmayan bu süpermarketlerin başlıca üstünlükleri düşük fiyata mal satmalarıydı. Bu sistem 1940’larda ve 1950’lerde ABD’deki başlıca gıda pazarlama kanalı durumuna geldi ve 1950’lerde Avrupa’nın büyük bölümüne yayıldı. Üreticilerin ve toptancıların işlerini büyük ölçekli perakendeciliğe uyarlama yeteneklerine ya da isteklerine bağlı olarak yaygınlık kazanan süpermarketler, gelişmiş ülkelerde maliyetleri azaltma ve pazarlama sistemini basitleştirme eğiliminin bir parçasını oluşturmuştur.

1960’larda Ortadoğu, Uzakdoğu ve Latin Amerika’daki azgelişmiş ülkelerde de Ortaya çıkan süpermarketler, bu ülkelerde büyük ölçüde gerekli alım gücüne ve gıda saklama olanaklarına sahip üst ve orta gelir gruplarına hitap etmektedir.

Yorum yazın