süperheterodin alıcı nedir

süperheterodin alıcı, anten aracılığıyla aldığı ve değişik verici istasyonlardan farklı frekanslarda gelen taşıyıcı dalgalardan birini seçip bu dalganın frekansını belirli bir sabit bir frekansa çevirdikten sonra yükselten, daha sonra bu dalgaya bindirilmiş ses, görüntü ya da veri biçimindeki bilgiyi taşıyıcıdan ayıran alıcı türü. Günümüzde kullanılan radyo, televizyon ve radar alıcılarının tümüne yakın bölümü bu türdendir. E. H. Armstrong’un I. Dünya Savaşı sırasında geliştirdiği ve heterodin yönteminden)*) yararlandığı süperheterodin alıcıda, antenden alman dalga alıcıda üretilen bir dalgayla karıştırılarak iki dalganın farkına eşit frekansta bir sinyal elde edilir. Ara frekans sinyali olarak adlandırılan bu sinyal belirli ve sabit bir frekanstadır; bu frekans, genellikle antenden alınan sinyal frekansından daha düşüktür. Ara frekans sinyalinin genliği, yükseltici devrelerle büyütülür; sabit ve daha düşük frekansta gerçekleştirilen bu işlemde, alınan sinyalin doğrudan yükseltilmesine oranla daha yüksek kazanç ve daha iyi seçicilik elde edilir. Alınan sinyal ile aynı modülasyona(*) sahip ara frekans sinyalinden ses, görüntü vb biçimindeki bilgi ayrılır.

Verici istasyonlardan gelen birçok sinyal arasından bir tanesinin seçilmesi, bu sinyal ile karıştırılmak üzere alıcıda üretilen sinyalin frekansı, iki frekansın farkı ara frekans değerine eşit olacak biçimde ayarlanarak sağlanır.

Yorum yazın