Süper Tepki

SÜPERTEPKİ blş. i. Radyotek. 1922’de Amstrong tarafından tasarlanan ve teorinin tepkiden beklediği verimi yükselttiği, hattâ bu sınırı aştığı için bu adla anılan radyo yayınları alma usulü.

— ANSİKL. Radyotek. Belli bir pozitif direnç gösteren bir devreye, tepki yoluyle negatif bir direnç vermeğe dayanan bu usul yalnız kısa dalgalara uygulanabilir. Süpertepki, titreşimlerin meydana gelmesi için gerekli sınırın üstünde bir tepkiyle duyar hale getirilen ve yüksek frekanslı bir elektromotor kuvvetini barındıran bir devrenin duyarlığından yararlanır. Titreşimlerin önceden meydana gelmesi, devrenin direncini pozitif değere getirerek anî titreşimlerin doğmasına karşı koyan alçak frekanslı (duyulmaması için 20 000 Hz’den yüksek) yerel bir titreşimin etkisiyle önlenir.

Yorum yazın