Sungu nedir

SUNGU i. (sunmak’tatı sun-gu). Yeni. Bir büyüğe sunulan armağan. Esk. Takdime.

— Din. Bir tanrıya veya bir tapmağa yapılan bağış.

— ANStKL. Esk. Doğu dinleri. Eski mezopotamya dinlerinde tanrılara verilen sunguların büyük bir yeri ve önemi vardı. Tanrılara adanan yiyecekler ve içecekler, tanrılara sunulmak üzere tapmaklardaki keşişlere verilirdi. Bu sunguların nasıl verildiği Uruk’ta bulunan 1 m boyundaki kireç bir küpün (Cemdet Nasr, M.ö. IV. binyılm sonu) üzerindeki alçak kabartmalarda görülebilir: tapınağın içerisindeki bUyük kaplar ağzına kadar tahılla doludur; bir alt sırada çıplak sungu taşıyıcılar görülür; daha alt sırada ise büyükbaş hayvanları ve başaklarla temsil edilen toprak ürünleri yer alır. Kazılar sırasında çeşitli sungu kapları ortaya çıkarılmıştır. Bunların çoğu yayık ağızlı, büyük çanaklardır. Değerli taşlar üzerine yapılan kazıma resimlerde en çok rastlanan sungu örneği kucağına aldığı buzağıyı tanrıya götüren adam resmidir. Başka bir sungu örneği de çıplak bir keşişin çanaklara konulmuş birtakım bitkilere ibrikle su dökmesidir. Nino-va’daki bir asur alçak kabartmasında (British museum) kral Asurbanipal’in (M. ö. VH.yy.) avda öldürdüğü dört aslanın üzerine bir sıvı döktüğü ve bu aslanları tanrılara sunduğu görülür. (LM)

Yorum yazın