Sünger Taşı Nedir – Nerelerde Kullanılır

Sünger Taşı Nedir – Nerelerde Kullanılır – Ponza Taşı

süngertaşı, ponza olarak da bilinir, aşırı gözenekli, köpük benzeri volkan camı. Çok eskilerden beri çeşitli maddelerin ovalanarak temizlenmesinde ve parlatılmasında aşındırıcı olarak kullanılır. 1945’ten sonra demiryolu mıcırı, inşaat malzemesi, akustik tuğla, yalıtım maddesi ve alçı olarak da kullanılmaya başlamıştır.

Süngertaşı, yayılma anında tümüyle sıvı olan ve kristalleşmeye olanak kalmadan hızla soğuyan bir piroklastik korkayaçtır. Katılaştığında, içinde çözünmüş halde bulunan buharlar aniden dışarı kaçar ve tüm kütle bir köpük biçimini alarak hızla pekişir. Bu tür bir kayaç daha yüksek basınç altında soğumuş olsaydı katı bir cam olan obsidiyen ortaya çıkardı; gerçekten de, obsidiyen parçaları potada eritiİdiklerinde çözünmüş gazları açığa çıkarak süngertaşına dönüşürler. Koşullar elverişli olduğunda, herhangi bir lav türünden süngertaşı türeyebilir.

Pek çok süngertaşında, çeşitli minerallerin küçük kristallerine rastlanır; bunların içinde en sık görülenleri feldispat, ojit, hornblend ve zirkondur. Süngertaşındaki boşluklar kimi zaman yuvarlak, kimi zaman da uzun ya da tablamsıdır; bunların biçimi, katılaşan lavın akış düzenine bağlıdır. Eski volkanik kayaçlarda bulunan süngertaşlarında, boşluklar genellikle dolanan sular tarafından taşınan ikincil mineral çökelleriyle doldurulmuş durumdadır. Riyolit ve trakit süngertaşları beyaz, andezit süngertaşları genellikle sarı ya da kahverengi, süngertaşı yapılı bazaltlar ise asfalt karası renklidir.

Süngertaşlanna en çok asidil (silisçe zengin) korkayaçlarda rastlanır; bu nedenle genellikle obsidiyen ile birlikte bulunur. Bu tür süngertaşlanna, İzlanda, Macaristan, Kanarya Adaları, Yeni Zelanda, AFC ve Yunanistan’da rastlanır.

Yorum yazın