Sünbüliye Tarikatı

Sünbüliye Tarikatı

Sünbüliye, Sünbül Sinan Efendi’ye bağlanan tarikat. Tarikatın tüm ilke ve kuralları Cemaliye’nin, dolayısıyla Halvetiye’nin aynıdır. Bu nedenle Cemaliye’nin bir kolu sayılmıştır. Bir tarikat olarak ayırıcı tek özelliği, Sünbül Sinan’ın coşkulu kişiliğinden kaynaklanan bir uygulama olarak, zikir sırasında Mevlevilikteki semaya benzer hareketlerde bulunulmasıdır. İstanbul’da oldukça yaygın bir tarikat durumuna gelen Sünbüliye’nin Kocamustafapaşa’daki merkez dergâhtan başka 20 dolayında tekkeye sahip olduğu bilinmektedir. Sünbüliye, Sünbül Sinan Efendi’nin ölümünden sonra Merkez Efendi adıyla ünlenen halifesince sürdürülmüştür.

Yorum yazın