Sünbüle nedir

Sünbüle nedir

SÜNBÜLE i. (ar. sünbül’den sünbüle). Esk. Başak: Babanın kanını emen bu toprak şimdi babanın cisim ve ruhundan yabancı açlıklara sünbüle-i gıda hazırlıyor (Cenab Şahabeddin).

— Ast. Esk. On iki burçtan dokuzuncusu,
Başak burcu. (Sünbüle, yıldızları başak biçiminde olduğu için bu adı aldı. Güneş, 22 Ağustos – 21 Eylül arasında bu burçta bulunur. Bazı eski halk inançlarına göre, bu burçta doğanlar akıllı, düzenli ve soğukkanlı olurlar.)

— Mus. Türk musikisinin birleşik makamlarından biri.  || Sünbüle perdesi, türk musikisinin tiz sekizlide 20. perdesi. || — Esk. Sünbülei kadim, türk musikisinin birleşik makamlardan biri. (Günümüze kalmış örneği yoktur.) || Sünbüle nihavend, türk musikisinin birleşik makamlarından biri. (Günümüze kalmış örneği yoktur.)

— Santl. Esk. OsmanlIlarda başak biçiminde yapılan motiflere verilen ad. (Ortaçağda ve Rönesans döneminde Avrupa’da madenden, fayanstan ve topraktan başak biçimli süslemeler yapılırdı.)

— ANS1KL. Mus. Sünbüle, acem perdesindeki çargâh dizisinden ve dügâh perdesindeki Sabâ dizisinden birer parçanın eklenmesiyle meydana gelir. Seyri inicidir. Acem perdesindeki çargâh dizisinden alınan seslerde dolaştıktan sonra dügâh perdesindeki sabâ dizisinin seslerine geçilir ve bununla dügâhta karar verilir. Arada başka geçici geçkiler yapılmasına engel yoktur. Donanıma si koma bemolü (£) ile re bakiye bemolü (i) konulur, öteki perde değişiklikleri ezgi içinde yapılır. Sünbüle makamına son yüzyılda muhayyer sünbüle adı verildi; fakat, Muhayyer sünbüle makamının Selim III tarafından meydana getirildiği sünbüle makamının daha eski dönemlerden kaldığı ve bu iki makam arasında küçük de olsa fark bulunduğu, III. Selim devrinde (1789-1809) yaşamış olan mevlevî şeyhi Abdülbaki Nasır Dedenin Tetkik ve Tahkik adlı eserinden anlaşılır. Kutbi Nayi Osman Dedenin Devrikebir Peşrev’i ile Zurnazen İbrahim Ağanın Saz Semaisi bu makama örnek o-larak gösterilebilir.

Yorum yazın