Sunak Nedir

Sunak Nedir

sunak, ilkel dinlerde, üstünde kurbanların sunulduğu ya da ibadet ve ayinlerin merkezini oluşturan yüzey. İlkel dinlerde büyük olasılıkla bir taş, bir kaya, bir toprak ya da taş yığını bu amaca yetiyordu. Kurban etme kurumlaştıkça, tapmaklarda ve kutsal yerlerde taş ya da tuğladan özel sunaklar yapılmaya başladı. Kurban bunların üstünde kesiliyor, kanı akıtılıyor ya da cesedi yakılıyordu. Eski Yunan tapınaklarında ölülere, tanrılara ve kahramanlara adanan kurbanlar için genellikle bir çukur ya da hendek kullanılırdı. Sunak, üzerine tanrılara sunulan yiyeceklerin konduğu bir masa biçiminde de olabilirdi. Bazı dinlerde ise hiç sunak kullanılmaz, kurban ya doğrudan yere konur, ya da suya atılırdı.

Yorum yazın