Sulyotlar

Sulyotlar

Arnavutluk’un çamlık tarafında ve Yanya’nın 45 km güneybatısında, dağlık bir yerde bulunan Suli kasabası halkına verilen ad. Suli halkı (Sulyotlar), hı-ristiyan arnavuttur. Osmanlılar zamanında çevrelerindeki halkla birlikte silâh taşımak hakkına sahip ve savaşlarda devletin askerî saflarında savaşmakla yükümlüydüler. Çok cesur ve şahsî hukuklarını koruyabilen bir toplum olan Sulyotlar, zaman zaman devle te baş kaldırıyorlardı. XVIII. yy. sonunda, Tepedelenli Ali Paşa zamanında, kendi kendilerini yöneten birçok köye dağılmış 500’den çok aileyi kapsıyordu. 1790’da Rusların kışkırtması üzerine ayaklandılar. Tepedelenli Ali Paşanın üstlerine gönderdiği kuvvetleri yendiler. 1792’de aynı başarıyı tekrarladılar. 1800 ve 1802’de Tepedelenli Ali Paşaya karşı başarıyle direndiler. Fakat sonra sayı üstünlüğü karşısında yenildiler ve 1803’te sürgün edildiler; aralarından birçoğu önce Parga’ya, sonra da Korfu’ya sığındı. Ali Paşa BabIâli’ye karşı ayaklanınca, yardıma çağırdığı Sulyotlar, bağımsız lık savaşma faal bir şekilde katıldılar. Yu-nan isyanında önemli bir rol oynadılar (1821); fakat 1822’de Suli’de teslim olmak zorunda kaldılar.

Yorum yazın