Sülüs nedir

Sülüs nedir

sülüs (Arapçada “üçte bir”), aklâm-ı sitte adı verilen altı çeşit yazıdan biri. Adının, harflerinin üçte birlik bölümünün düz, üçte ikilik bölümününse devirli olmasından ya da tümar adlı iri yazının harflerinin üçte biri kadar kalınlıktaki harflerle yazılmasından kaynaklandığı konusunda iki ayrı görüş vardır. Sülüs, aynı gruptan olan muhakkak yazıya benzer, ondan biraz daha küçük yazılır. Çanak ya da kâse gibi bir görünümü olan harflerinin derinliği fazla, enleri azdır. Harflerin dönüş noktaları ise muhakkakınkilerden daha yumuşaktır. Kuralları 10. yüzyılda ünlü Abbasi hattatı İbn Mukle tarafından saptanan sülüs 16. yüzyıla değin muhakkak ile birlikte kullanılmış, daha sonra onun görevini de yüklenmiştir. Nesih gibi en önemli İslam yazılarından biri olduğu için, ümmü’l-hat (yazının anası), mikya-sül’l-hat (yazının ölçeği) ve mizanü’l-hat (yazının terazisi) gibi adlarla da anılan sülüs, kitap başlıklarında, levha ve kıtalarda ve az da olsa Kuran yazımında kullanılmıştır.

Yorum yazın