Sultan Selim Külliyesi


Sultan Selim Külliyesi

Sultan Selim Külliyesi, İstanbul’da Çarşamba semtinde, Haliç’e bakan bir tepe üstünde, I. Selim’in (Yavuz) yaptırdığı cami, tabhane, imaret, medrese, mektep, hamam ve türbelerden oluşan külliye. 16. yüzyılın ilk çeyreği içinde yapılmıştır. Mimarı bilinmemektedir.

Cami kare planlı tek bir mekândan oluşur. Bunu örten 24 m çapındaki, dönemi için oldukça büyük kubbenin yükünü yalnızca kalın beden duvarları taşır. Duvarları zayıflatmamak için az sayıda pencere açılmıştır. Kubbeye geçişi sağlayan çok büyük pandantiflerin alt uçlan köşelerde aşağı sarkarak iç mekâna basık bir görünüm verir.

İç avluyu dört yandan çeviren revaklann caminin kuzey duvarı önündeki kolu son cemaat yerini oluşturur. Birer şerefeli iki minare de bu son cemaat yerinin iki ucundadır. Camiyi ilginç kılan, kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerine bitişik birer kanat halindeki tabhanelerdir. Her iki yönde de üç sıra halinde dizilmiş dokuz kubbeyle örtülü bu yapılarla caminin düzeni Edirne’ deki II. Bayezid Külliyesi camisini anımsatır.

Cami avlusunun kuzeyindeki imaret 20. yüzyılın başında yıkılmış, yerine okul yapılmıştır. Medrese ve hamam da bugün yoktur. Avlunun kuzeybatı köşesinde, giriş kapısının bitişiğinde yer alan sıbyan mektebi tek kubbeli, önünde üç gözlü bir sundurması bulunan küçük bir yapıdır. Caminin kıble duvarı arkasındaki hazirede yer alan türbelerden biri I. Selim’indir. Sekizgen planlı, tek kubbeli bu türbenin kapısının iki yanı çok güzel çini levhalarla kaplıdır. Şehzadeler Türbesi diye bilinen ikinci türbede I. Süleyman’ın (Kanuni) çocukları gömülüdür. Bunun yanındaki Sultan Ab-dülmecid Türbesi 1861’de yapılmıştır. I. Süleyman’ın annesine ait olan Hafsa Sultan Türbesi ise 1894’teki depremde yıkılmıştır.

Yorum yazın