Sultan Nedir

Sultan Nedir

sultan, Müslüman hükümdarlara verilen unvan. Kuran’a göre özgün anlamı, manevi ya da ruhani otoritedir. Sözcük zamanla siyasal otoriteyi belirtir olmuş, 11. yüzyıldan sonra da Müslüman hükümdarlara verilen bir unvana dönüşmüştür. Gazneli Mahmud (hd 998-1030) çağdaşlarınca sultan olarak adlandırılan ilk Müslüman yöneticidir. Daha sonra İranlIlarla Anadolu Selçuklularının sürekli kullandığı bu unvan, halifeler tarafından başka hükümdarlara da verilerek bütün İslam ülkelerine yayılmıştır. Osmanlı padişahları arasında ilk kez I. Bayezid’in (hd 1389-1402) aldığı sultan unvanı saltanatın kaldırılışına (1922) değin kullanıldı. Resmî yazışmalarda Kınm hanları, vezirler ve ocakzade beylere de sultan denirdi. Padişahların adından önce, ötekilerin adından sonra kullanılırdı. Sözcüğe Anadolu Türkmenleri arasında da sık sık özel ad olarak rastlanır.

Yorum yazın