Sultan Hasan Medresesi

Sultan Hasan Medresesi, Kahire’de, Memlûk sultanı Nasıreddin Hasan’ın 1356-62 arasında yaptırdığı medrese. Yapıya medresenin kuzeydoğu köşesindeki, Selçuklu taçkapılarının izlerini taşıyan görkemli bir taçkapıdan girilir. Ortadaki avluya dehlizlerden geçilerek ulaşılır. Kenarları 30 m’yi aşan kareye yakın dikdörtgen planlı bu avluya dört yanından sivri tonozlu dört büyük eyvan açılır. Ortada, mermer sütunlara oturan bir kubbeyle örtülü şadırvan vardır; döşeme mermer mozaiklerle kaplıdır. Eyvanların duvarları da mozaikler ve âyet kuşaklarıyla bezelidir. Öbürlerinden daha geniş ve derin olan kıble yönündeki eyvan mescit olarak yapılmıştır. Mihrabının iki yanındaki kapılardan, kıble duvarının arkasındaki türbeye geçilir. Yapı kütlesinden bütünüyle dışarıya taşan kare planlı türbe yüksek ve sivri bir kubbeyle örtülüdür. Türbenin iki yanında, yapının güney köşelerinde birer minare yer alır. Eyvanların arasında, yapının aşağı yukarı dört köşesine gelecek gibi, bir iç avlu çevresine sıralanmış hücreleriyle dört ayrı medrese düzenlenmiştir. Bunların her biri Sünniliğin dört mezhebinden (Hanefi, Hanbeli, Şafii ve Maliki) birine ayrılmıştır.

Sultan Hasan Medresesi hem ilginç plan düzeniyle, hem de içinde barındırdığı zengin hat, mozaik, mermer kaplama ve çeşitli ağaç işçiliği örnekleriyle Memlûk sanatının en önemli yapılarından biridir.

Yorum yazın