Sulh Mahkemesi Nedir – Neye bakar

Sulh Mahkemesi Nedir – Neye bakar

sulh mahkemeleri, görevi yasalarla belirlenmiş bir adliye mahkemesi türü. Sulh hukuk ve sulh ceza olmak üzere ikiye ayrılır.

Tek yargıçlı olan sulh hukuk mahkemesi her ilçede bulunur; işi çok olan bucaklarda da kurulabilir. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi işin yoğun olduğu yerlerde sulh hukuk mahkemeleri çeşitli dairelere ayrılır. Kural olarak miktar ve değeri 500 bin lirayı geçmeyen davalar sulh hukuk mahkemesinin görevine girer. Aynca dava konusu şeyin miktar ve değerine bakılmaksızın kira sözleşmesine dayanan davalara, paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi davalarına, yalnız zilyetliğin korunmasıyla ilgili davalara, mi-rasçılık belgesiyle ilgili işlere ve Türk Medeni Kanunu’ndaki öteki bazı çekişmesiz yargı işlerine de (karının bir iş ya da sanatla uğraşmasına izin verilmesi, evlat edinmeye izin verilmesi vb) sulh hukuk mahkemeleri bakar. Bu mahkemelerin kararlarına karşı temyiz süresi ilamın taraflara tebliğinden başlayarak sekiz gündür.

Sulh ceza mahkemesi alt basamaktaki tek yargıçlı mahkemedir. Kural olarak her ilçe merkezinde, işlerin yoğunluğuna göre bucak merkezlerinde de bulunur. Asliye yargıcından ayrı sulh yargın olmayan ilçelerde sulh mahkemesi makam olarak gene de bulunur; bu durumda sulh yargıçlığını asliye yargıcı yapar. Kural olarak bütün kabahatler ile özel yasalarda yazılı, ağır para cezası gerektiren cürümler sulh ceza mahkemesinin görev alanına girer.

Yorum yazın