Süleymaniye Kütüphanesi

Süleymaniye Kütüphanesi, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne bağlı, yazma ve eski harfli basma yapıtlar araştırma ve uzmanlık kütüphanesi.

İstanbul’da Süleymaniye Külliyesi’nin evvel ve sani medreseleriyle sıbyan mektebinde yer alır. Sani medresesi 1918’den bu yana kütüphane olarak kullanılmış, evvel medresesi ve sıbyan mektebi ise 1957’de kütüphaneye katılmıştır. Sıbyan mektebinde Süleymaniye Çocuk Kütüphanesi hizmet vermektedir.

Padişahların, valide sultanların, bilim ve din adamlarının değerli vakıf kitap koleksiyonları ile tekkelerden, Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinden gelen koleksiyonlar, kuruldukları zamanki ad ve demirbaş numaraları ile 1918’de Süleymaniye Kütüphanesi’nde toplanmaya başlamıştır. Bugün kütüphanede böyle 109 koleksiyon bulunmaktadır. 1989 sayımına göre kütüphanede 65.824’ü yazma, 46.175’i basma olmak üzere toplam 111.999 kitap vardır. Risalelerle birlikte bu sayı 200 bini bulmaktadır.

Kütüphanede 70 kişilik bir okuma salonu ile A. Süheyl Ünver Arşivi’nin yer aldığı bir küçük okuma salonu ve bir sergi salonu bulunmaktadır. Biri Mikrofilm ve Fotokopi, öbürü Cilt ve Patoloji olmak üzere iki özel servis vardır. Mikrofilm Servisi 1950’de açılmıştır. Burada değerli ve tek nüsha yapıtlarla yıpranmaya başlayan yapıtların mikrofilmi alınır. Bu servisin Doğu ve Batı ülkeleriyle yapılan alışverişler sonucu gittikçe zenginleşen arşivinde 3.700 kadar nadir yazmanın mikrofilmi ile 350 eski yapıtın fotoğraf baskısı bulunmaktadır. Cilt ve Patoloji Servisi 1962’de kurulmuştur. Burada, zamanla yıpranmış, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle bozulmuş yazmaların temizliği, bakımı ve onarımı yapılır. Türkiye’deki yazma yapıtların katalogunu hazırlamakta olan Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu (TÜYATOK) Merkezi’nin İstanbul bürosu 1979’da Süleymaniye Kütüphanesi’nde çalışmaya başlamıştır.

Ayrı yapılarda hizmet veren Atıf Efendi. Hacı Selim Ağa, Köprülü, Nuruosmaniye ve Ragıp Paşa gibi, yazma yapıtlar bakımından zengin koleksiyonları bulunan kütüphaneler de Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağlıdır.

Yorum yazın