Süleymancılık Tarikatı nedir

Süleymancılık Tarikatı nedir

Süleymancılık, Süleyman Hilmi Tunahan’ın önderlik ettiği dinsel hareket.

Nakşibendiye tarikatına girerek halifelik alan Tunahan, 1946’dan sonra dönemin iktidarının resmî ideolojiye bağlı imamlar yetiştirmek amacıyla imam-hatip okulları açması üzerine Kuran kursları açmaya başladı. Önceleri her imam-hatip okulunun karşısına bir Kuran kursu açma sloganıyla başlayan hareket hızla gelişti. Tunahan’ın öğrencilerinin de Kuran kursları açmalarıyla Türkiye’nin hemen her yanına yayıldı. Bu kurslarda Kuran okutulup ezberletiliyor, temel akaid ve ilmihal bilgileri veriliyor, daha sonra Arapça öğretiliyordu. Tam bir tarikat düzeni içinde çalışan bu kurslarda Tunahan öğrencilere bir şeyh olarak benimsetiliyordu. 1950’den sonra, imam-hatip okullarını bitirenlerin yanı sıra Kuran kurslarında yetişen Süleymancılar da imam olarak görevlendirilmeye başladı. İmam-hatip okullarını bitirenler doğrudan göreve atanırken Kuran kurslarından yetişenler ancak sınavla imam olabiliyorlardı. Bu durum, iki ayrı kökenden gelen imamlar arasında zamanla düşmanlığa yol açtı. Süleymancılara göre imam-hatipliler dinle hiçbir ilgisi olmayan devlet görevlileri, imam-hatiplilere göreyse kurslarda yetişenler bilgisiz ve çıkarcı kimselerdi.

Bu çekişme ve çatışma içinde Süleymancı-lık hareketi ve kurslar hızla yayıldı, ama hareket kapalı bir cemaate dönüştü. Tunahan bütün izleyicilerince “Hatemü’l-Evliya” (velilerin sonuncusu) sayılıyor, Nakşibendiye yöntemiyle resmine bakılarak rabıta kuruluyordu. Bu anlayış ve yapılanma kaçınılmaz olarak Süleymancıları kendilerinin İslamın tek gerçek temsilcisi oldukları düşüncesine götürdü ve soyutlanmalarına neden oldu.

Tunahan’ın ölümünden sonra hareketin önderliğini, Tunahan’ın manevi vârisi sayılan damadı Kemal Kaçar üstlendi. Kacar’ın yönetimindeki hareket dernekler aracılığıyla örgütlenmeye başladı. Kaçar 1960’tan sonra siyasal yaşama atılarak Millet Partisi ve Adalet Partisi’nden milletvekili seçildi. Bütün Türkiye’de çoğalan kurs ve derneklerin yönetimi Türkiye Kuran Kursları Kurma, Koruma ve İdame Ettirme Dernekleri Federasyonu tarafından yürütülmeye başladı. 1980 sonrasında federasyona bağlı derneklerin sayısı 900’ü, kurs sayısı ise 2 bini aştı. Kuruluşun adı Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Dernekleri Federasyonu olarak değiştirildi.

Yorum yazın